niedziela, marzec 29, 2020

Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń zdrowotnych realizowanych w Dziennym Domu Opieki Medycznej w zakresie rehabilitacji leczniczej (zał. nr 13 do umowy z MZ)