wtorek, sierpień 16, 2022

Ceny świadczeń odpłatnych

NZOZ ,,Medicus'' Gostynin sp. z o.o., w ramach prowadzonej działalności leczniczej, oferuje swoim Pacjentom możliwość wykonania szeregu badań w ramach usług odpłatnych.

Do usług tych zaliczamy:

- porady lekarskie, diagnostyczne i inne,

- usługi kardiologiczne,

- szczepienia zalecane,

- badania laboratoryjne,

- badania RTG,

- badania USG,

- zabiegi fizjoterapeutyczne.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*, nasi Pacjenci mogą wnioskować o wydanie kopii dokumentacji medycznej, która sporządzana jest zgodnie z poniższym cennikiem.