sobota, sierpień 24, 2019

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Treść ustawy opublikowana jest pod tym linkiem.