środa, styczeń 22, 2020

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Treść ustawy opublikowana jest pod tym linkiem.