wtorek, wrzesień 27, 2022

Certyfikat ISO/IEC 27001:2013

NZOZ "MEDICUS" Gostynin sp. z o.o. wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013.

Wdrożona polityka bezpieczeństwa obejmuje:

  1. Organizację bezpieczeństwa informacji;
  2. Zarządzanie aktywami;
  3. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
  4. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
  5. Zarządzanie systemami i sieciami;
  6. Kontrolę dostępu;
  7. Zarządzanie ciągłością działania;
  8. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych;
  9. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
  10. Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Certyfikat ISO 9001:2015

NZOZ ,,Medicus'' Gostynin sp. z o.o. posiada Certyfikt ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług medycznych POZ, medycyny specjalistycznej, diagnostyki obrazowej, medycyny pracy, leczenia psychiatrycznego z zespołem leczenia domowego, opieki długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej, rehabilitacji oraz promocji zdrowia.