wtorek, wrzesień 27, 2022

Medycyna Pracy - cennik usług

Cennik badań profilaktycznych, konsultacji, badań diagnostycznych i dodatkowych

 

 

Rodzaj badania

Cena

1.

Badanie lekarskie ogólne wykonane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wraz z wystawieniem orzeczenia w ramach badania wstępnego, okresowego, kontrolnego (w trybie aktualnie obowiązujących przepisów)

35,00 zł

2.

Badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A, A1, B, B1, T, B+E w trybie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa o ruchu drogowym

60,00 zł

3.

Badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E lub tramwajami, pojazdami uprzywilejowanymi oraz instruktorów i egzaminatorów podlegającym wstępnym badaniom lekarskim z wydaniem orzeczeń w trybie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa o ruchu drogowym (w skład badania wchodzą: badanie lekarskie, badanie okulistyczne, pomiar glukozy)

200,00 zł

4.

Badanie lekarskie wykonywane w związku z aktualizacją pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

30,00 zł

5.

Psychologiczne badania sprawności psychofizycznej w zakresie psychologii transportu (w skład badania wchodzą: widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast) wraz z wystawieniem zaświadczenia

150,00 zł

6.

Badanie lekarskie kwalifikujące na kurs związany z nabyciem uprawnień zawodowych

35,00 zł

 

Cennik badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych:

Konsultacje specjalistyczne:

  • Badanie laryngologiczne – cena 25 zł
  • Badanie okulistyczne – cena 25 zł
  • Badanie neurologiczne – cena 25 zł

 

Z cennikiem pozostałych badań laboratoryjnych można zapoznać się klikają w ten link