poniedziałek, wrzesień 27, 2021

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Treść ustawy opublikowana jest pod tym linkiem.