Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Treść ustawy opublikowana jest pod tym linkiem.